събота, 7 февруари 2015 г.

Vintage box with texture / Винтидж кутийка с релеф

Today I want to show you step by step how to make an old looking vintage box in some really easy steps.
You will need a wooden box, a stencil, a structure / texture paste, palette knife and some acrylic paints. I will be working today with DecoArt Americana paints.

Днес искам да ви покажа стъпка по стъпка как можете да си направите такава старинно изглеждаща кутийка в няколко наистина лесни стъпки.
Ще ви трябва дървена кутия, шаблон, структурна паста, палетен нож и акрилни бои. Аз ще работя днес с акрилните бои на DecoArt Americana.

Don't forget to sand the box if there are any defects on the box and if you want you can also put a primer on it. Place the stencil on the top of the box and carefully spread the structure paste with the palette knife. Make it even without pushing too hard or the paste will go under the stencil. Rinse well the stencil and the palette knife immediately after use with pure water.

Не забравяйте да изшкурите кутията ако има дефекти и ако искате да я грундирате предварително. Поставете шаблона върху кутията и сложете внимателно от структурната паста с палетния нож. Пригладете добре без да натискате, за да не влезе пастата под шаблона. Измийте хубаво шаблона и палетния нож с водичка.
I chose some colors of DecoArt Americana acrylic paints Burnt Orange, Burnt Sienna, Burnt Umber, Raw Umber.

Аз съм избрала 4 цвята акрилни боички на DecoArt Americana - Burnt Orange, Burnt Sienna, Burnt Umber, Raw Umber

Cover well the whole surface. If you work with DecoArt paints it is quite enough to cover with only one layer as they are super well covering. If you use other paints you may have to cover 2-3 layers of the paint. I started with Burnt Umber.

Покрийте хубаво цялата повърхност. Ако работите с бои DecoArt Americana е напълно достатъчно да минете само с един слой, защото покривността им е супер добра. Ако ползвате не толкова покривни бои, минете втори или трети път, докато покриете всичко. Аз съм започнала с Burnt Umber.


Play with the paints until you get the desired colors.

Поиграйте си с боите докато получите ефекта, който най-много ви допада.


Use the so called Dry Brushing technique (you take off almost all the paint on a paper towel and start brushing in different direction on the texture) to make the texture pop out.

С така наречената техника Dry Brushing, т.е. четкане със суха четка с боя (за да изсъхне, взимате с четката боя и после на домакинска хартия изтърквате почти всичката боя), изпъкнете релефа.


Cover all the box with the 4 colors of paints, mixing them without any scheme.

Покрийте цялата кутия с 4-те цвята боя, смесвайки ги без да се стараете.


This is how our box look on the outside:

Ето така ни изглежда готовата кутийка отвън.


I want to give it a little vintage shine and that is why I will use for the inside of the box DecoArt Dazzling Metallics Venetian gold. I just drop some paint on the inside and spread it all around.

Искам да придам малко старинен блясък на проекта и затова ще използвам за вътрешността DecoArt Dazzling Metallics Металическа боя Венецианско злато. За по-лесно, направо капвам вътре в кутията и размазвамI use the Wax paste of PentArt, color Brass to additionally pop out the texture and I use my finger to put not only on the texture but here and there on the box. You can use any wax paste for this purpose (for example DecoArt Metallic Lustre). They will all work.

Накрая ползвам Металическата вакс паста с пчелен восък на PentArt цвят Месинг допълнително да изпъкна релефа и да придам античен блясък. Втривам с пръст не само на капака, но и тук таме на цялата кутия по ръбчетата.
Now our box is ready. You have to put on at least 2 layers of varnish everywhere on the box to keep its beauty for longer time. Use water base varnish matte or gloss - I recommend you to use matte as it will go better with our vintage box.

Така нашата кутия е готова. Трябва да я лакирате поне 2 пъти от всички страни, за да запазите красотата й за по-дълго време. Използвайте лак на водна основа мат или гланц - препоръчвам ви мат, защото старинната ни кутия ще изглежда по-добре.

I hope it was interesting for you,
See you soon,
Rali

Надявам се да ви е било интересно,
До скоро,
Рали

неделя, 1 февруари 2015 г.

Mixed media project / Микс медия проект

I was little away from this blog but I will start posting again. I want to share with you my new projects highly influenced by my passion for the Steampunk style. I will also start posting in both English and Bulgarian, as I want to be able to reach some more international readers. As you may know I am a DecoArt helping artist and I intend to step into my role and share with you more of my experiments with their gorgeous products:)))

Бях малко в почивка от този блог, но ще започна отново да поствам тук. Искам да споделям с вас новите си проекти, които са силно повлияни от моята страст към Стиймпънк стила. Смятам също така да споделям и на Английски и на Български, тъй-като искам да стигна и до читатели извън страната. Както може би знаете, аз съм помагащ творец на DecoArt и смятам да споделям занапред все повече експериментите си с невероятните им продукти:)))

***
Today I will share with you a mixed media project that I made recently.

Днес ще споделя с вас един микс медия проект, който правих наскоро.

***
I started with a canvas, that was originally with a primer, but if you use other surface, do not forget to put the primer - it may be an acrylic one or a gesso.

I started creating the background using gesso with a stencil of Tim Holtz I love so much. It is very simple technique - you put your stencil, hold it firmly in one place and use a palette knife to spread the gesso on trying to stay as flat as possible. All other varieties of texture and structure pastes can be used.

Започнах с платно, което си беше грундирано предварително, но ако използвате друга повърхност или платното не ви е грундирано, не забравяйте да го направите - или с акрилен грунд или с гесо.

Започнах да създавам основата с помощта на гесо и шаблон на Tim Holtz, който много обичам. Техниката е много леста - слагате стенсила, задържате го стабилно на платното, за да не се размести и започвате да нанасяте гесото с палетен нож / шпакличка или дори някакъв вид пластична карта, опитвайки се да направите по-гладък релеф. Можете да използвате за целта освен гесо и всякакви други структурни или текстурни пасти.

***
First I glue on some burlap here and there. Then I started spraying some distress inks on (I make my own sprays using liquid distress refillers with some water and perfect pearls - all by Ranger Ink). I also cover with paints - solid metalics and some paint washed to create the color I want.
Then I dry brushed the letters of the stencil.

Първо залепих тук таме малко зебло. После започнах да пръскам малко дистрес мастило (правя си мой спрей с помощта на една пипета течно дистрес мастило, малко вода и перфектни перли - все продукти на Ranger Ink). После покрих с бои - някои неразредени - като металическите, а някои като водна баня. Най накрая направих сухо четкане с тъмно кафява боя върху буквите на шаблона.

***
I created the rust gears, using the technology I talked about here.
The compass I just painted with dark brown acrylic paint and rubbed some wax paste with bronze color.

Създадох ръждясалите колелца, използвайки технологията, описана тук.
Компасът е просто намазан с кафява акрилна боя и с малко втъркана вакс паста с пчелен восък, цвят месинг.

***
Some adornments and the final result is ready, hope you like it!

Няколко украшенийца и финалния резултат е готов, надявам се да ви харесва!