четвъртък, 19 ноември 2009 г.

Thinking of you - CHATSWORTH collection

Това ми е първата картичка, която правя с новата колекция хартии и печати на Papermania - Chatsworth. Толкова са красиви мотивите, че направо вдъхновяват моята душа!

*********

This is the first card I make with the new Papermania collection Chatsworth - papers and clear stamps. The motives are so beautiful that they inspire my soul!

Няма коментари: