неделя, 1 февруари 2015 г.

Mixed media project / Микс медия проект

I was little away from this blog but I will start posting again. I want to share with you my new projects highly influenced by my passion for the Steampunk style. I will also start posting in both English and Bulgarian, as I want to be able to reach some more international readers. As you may know I am a DecoArt helping artist and I intend to step into my role and share with you more of my experiments with their gorgeous products:)))

Бях малко в почивка от този блог, но ще започна отново да поствам тук. Искам да споделям с вас новите си проекти, които са силно повлияни от моята страст към Стиймпънк стила. Смятам също така да споделям и на Английски и на Български, тъй-като искам да стигна и до читатели извън страната. Както може би знаете, аз съм помагащ творец на DecoArt и смятам да споделям занапред все повече експериментите си с невероятните им продукти:)))

***
Today I will share with you a mixed media project that I made recently.

Днес ще споделя с вас един микс медия проект, който правих наскоро.

***
I started with a canvas, that was originally with a primer, but if you use other surface, do not forget to put the primer - it may be an acrylic one or a gesso.

I started creating the background using gesso with a stencil of Tim Holtz I love so much. It is very simple technique - you put your stencil, hold it firmly in one place and use a palette knife to spread the gesso on trying to stay as flat as possible. All other varieties of texture and structure pastes can be used.

Започнах с платно, което си беше грундирано предварително, но ако използвате друга повърхност или платното не ви е грундирано, не забравяйте да го направите - или с акрилен грунд или с гесо.

Започнах да създавам основата с помощта на гесо и шаблон на Tim Holtz, който много обичам. Техниката е много леста - слагате стенсила, задържате го стабилно на платното, за да не се размести и започвате да нанасяте гесото с палетен нож / шпакличка или дори някакъв вид пластична карта, опитвайки се да направите по-гладък релеф. Можете да използвате за целта освен гесо и всякакви други структурни или текстурни пасти.

***
First I glue on some burlap here and there. Then I started spraying some distress inks on (I make my own sprays using liquid distress refillers with some water and perfect pearls - all by Ranger Ink). I also cover with paints - solid metalics and some paint washed to create the color I want.
Then I dry brushed the letters of the stencil.

Първо залепих тук таме малко зебло. После започнах да пръскам малко дистрес мастило (правя си мой спрей с помощта на една пипета течно дистрес мастило, малко вода и перфектни перли - все продукти на Ranger Ink). После покрих с бои - някои неразредени - като металическите, а някои като водна баня. Най накрая направих сухо четкане с тъмно кафява боя върху буквите на шаблона.

***
I created the rust gears, using the technology I talked about here.
The compass I just painted with dark brown acrylic paint and rubbed some wax paste with bronze color.

Създадох ръждясалите колелца, използвайки технологията, описана тук.
Компасът е просто намазан с кафява акрилна боя и с малко втъркана вакс паста с пчелен восък, цвят месинг.

***
Some adornments and the final result is ready, hope you like it!

Няколко украшенийца и финалния резултат е готов, надявам се да ви харесва!
3 коментара:

Kat каза...

Ей тия ръждясали колела колко са автентични... Много добър стиймпънк проект!

Deni каза...

Прекрасна творба!

krechi каза...

Много ми хареса, браво!